Nagkaisa ang mga pulis ng Mandaluyong na pinangunahan ng Hepe nila na si PSSUPT MOISES O VILLACERAN upang makinig sa mga banal na Salita ng Diyos bago nila sinimulan ang trabaho ngayong araw, Marso 18, 2019. Ibinahagi ni Pastor Viviano A Candol ang mga Salita ng Diyos at kawikaan sa mga kapulisan ng Mandaluyong. Ito ay bahagi ng patuloy na pagtataguyod sa Internal Cleansing Program ng Philippine National Police na naglalayong palaguin ang ispiritwal na aspeto ng mga pulis. Ito rin po ang nagpapatunay na ang mga miyembro ng PNP ay tunay ngang Maka-Diyos base sa PNP Core Values.